CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

01. Xưng tán Bồ-đề tâm

Ấn tống
Album: 
Bồ tát hạnh
Trình bày: 
Liên Xuyến
Tác giả: 
Thích Trí Siêu
Category: 
Sách nói
No votes yet
2.318 lượt nghe.
Bình luận