CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

3. Cánh nhạn chiều đông

Ấn tống
Album: 
Bông hồng cài áo [Video]
Trình bày: 
Ngân Huệ
Tác giả: 
Hoàng Song Việt
Category: 
Tân Nhạc
352
Bạn: Không có. TB: 1.7 (3 votes)
6.089 lượt nghe.
Bình luận