CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững

Cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững
Tác giả: 
Thích Nhật Từ & Thích Đức Thiện
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2019
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận