CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

04. Hoa Hồng muôn thuở

Ấn tống
Album: 
CD Ngâm thơ số 1 – Hoa Trắng Thù Ân
Trình bày: 
Hồng Vân
Tác giả: 
Mặc Giang
Category: 
Cổ Nhạc
45
Bạn: Không có. TB: 1.8 (16 votes)
3.154 lượt nghe.
Bình luận