CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cứu độ người thân II (14/06/2006)Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dộng tan cửa nguc
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Bạn: Không có. TB: 2.3 (32 votes)
4.092 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

chanhhanhq4
Bài kinh có giá trị trị liệu tâm cố chấp, tăng lượng từ bi, nỗ lực xả thân cứu độ chúng sinh cùng chuyển hóa ác nghiệp.
06/02/2009 08:54:10 pm