CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoa nở vườn tâm I (24/06 (24/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dộng tan cửa nguc
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Địa Tạng
Bạn: Không có. TB: 2.7 (28 votes)
3.750 lượt nghe.
Bình luận