TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất

Danh sách các định dạng để download (nếu không có, vui lòng nhấn phím F5 để tải lại trang):

Note that you initiate download either by clicking video format link or click "download" to use this server as proxy.