CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giải oan và hồi đầu (30/11/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dược chất tâm linh
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Dược Sư
Bạn: Không có. TB: 2.6 (30 votes)
3.891 lượt nghe.
Bình luận