CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức tam thập tụng - 13. Năm thức giác quan 2: Khứu giác, vị giác và xúc giác (22/10/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/10/2010
Album: 
Duy thức tam thập tụng
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng
Bạn: Không có. TB: 2.2 (26 votes)
1.671 lượt nghe.
Bình luận