CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức tam thập tụng - 17. Tâm lý thiện - phần 2: Tinh tấn, khinh an, không phóng dật, hành xả và bất hai (12/11/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/11/2010
Album: 
Duy thức tam thập tụng
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng
Bạn: Không có. TB: 2.5 (36 votes)
2.157 lượt nghe.
Bình luận