CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức tam thập tụng - 19. Tiến trình sanh tử (17/11/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/11/2010

Album: 
Duy thức tam thập tụng
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng
Bạn: Không có. TB: 2.8 (27 votes)
2.542 lượt nghe.
Bình luận