CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn, Trì chú Đại Bi, Từ bi và trí tuệ, Thân đâu tâm đó, Kinh Bát-nhã ba-la-mật, Nạo thai và hồn ma, Pháp luân công

Ấn tống

Vấn đáp:

1 - Cúng thí thực cô hồn
2- Trì chú Đại Bi
3 - Từ bi và trí tuệ
4 - Thân đâu tâm đó
5 - Kinh Bát-nhã ba-la-mật
6 - Nạo thai và hồn ma
7 - Pháp luân công

Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 6/6/2015 và Đạo Tràng Pháp Hoa, Đức, ngày 21/06/2015

Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Tags: 
vấn đáp
Your rating: None Average: 3.8 (3 votes)
1.192 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019