CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2008

Primary tabs

Vượt qua ác mộng và sợ hãi (22/06/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-06-08
Phật giáo và văn nghệ sĩ (22/06/2008) Thích Nhật Từ
Vấn về điện ảnh và sân khấu tại Chùa Ấn Quang, ngày 22-06-08
Lá cờ Phật Giáo và sau khi chết (01/06/2008)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 01-06-08
Quốc thái dân an (01/06/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-06-08.
Tấm lòng vị tha (26/06/2008)
Giảng tại Chùa Cát Tường, TP. Việt Trì, ngày 26-06-08.
Tang chế và những điều cần biết (03/06/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 03-06-08
Gương hiếu Mục-kiền-liên - Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Thần Quang, Hà Nội, ngày 27-06-08
Tuổi trẻ và cuộc sống (07/06/2008) Thích Nhật Từ
Giảng cho 1000 trại viên Hội trại mùa Hè 2008 tại Chùa Quảng Chánh, tỉnh Bình Thuận, ngày 07-06-08
Cúng dường Tam Bảo - Thích Nhật Từ
Giảng tại Thanh Lương Thiền Tự, Tỉnh Bắc Ninh, ngày 28-06-08
Gieo Và Gặt (28/06/2008)
Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội, ngày 28-06-08
Làm đệ tử Phật (11/06/2008)
Giảng tại Chùa Nổi Hoành Nhị, Nam Định, ngày 11-06-08.
Tu phước tu huệ A (28/06/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Tứ Kỳ, Hà Nội, ngày 28-06-08
Sống chết bình an (11/06/2008)
Giảng tại Chùa Nổi Hoành Nhị, Nam Định, ngày 11-06-08.
Văn hóa Đình và Chùa (29/06/2008)
Giảng tại Chùa Vĩnh Thịnh, Hà Nội,ngày 29-06-08
Bài học nhân quả (12/06/2008)
Giảng tại Chùa Linh Thông, Hà Nội, ngày 12-06-08.
Phước Lộc Thọ (29/06/2008)
Giảng tại Chùa Nhị Châu, Hà Nội, ngày 29-06-08

Video mới nhất

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương ĐPNN chiêm bái Hương thất của đức Phật (Gandha Kuti) còn gọi là Chùa Phật
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan tháp Angulimala
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ.
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay thăm phế tích biệt thự của ông Cấp Cô Độc
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan công viên tưởng niệm Tiến sĩ Ambedkar
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...