CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 8 năm 2008

Primary tabs

Tu nhà, tu chợ, tu chùa B (14/8/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Không Nói Một Lời Nào (Phần 1-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Tu nhà, tu chợ, tu chùa C (Vấn đáp) (14/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Không Nói Một Lời Nào (Phần 2-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Phước sinh Tịnh Độ (15/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08.
Cầu an khánh tuế (16/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08
Đạo làm cha mẹ (17/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08.
Kinh Phước Đức 6:  Con đường an vui (01/08/2008)
Giảng tại Chùa Vạn Phước, San Diego, ngày 01-08-08.
Tuổi trẻ và pháp môn (20/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Tỉnh Giác, ngày 20-08-08
Kinh Phước Đức 7: Sống trong hạnh phúc (02/08/2008)
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 02-08-08.
Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật (21/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08
Mười điều tâm niệm - điều 2: Tu trong hoạn nạn (21/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08
Tu mau kẻo trễ (22/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Minh Tâm, San Jose, ngày 22-08-08.
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08
Tự do trong đạo Phật (09/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 09-08-08.
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08.
Hạnh hiếu Là hạnh Phật (10/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08.
Mười điều tâm niệm - Điều 5-7: Thái độ lập nghiệp A (23/08/2008)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 23-08-08.

Video mới nhất

Vấn đáp: Đạo đức kinh doanh- Phương pháp thu hút nguồn lực
Các câu hỏi về: 1/ Đạo đức kinh doanh theo triết lý đạo Phật 2/ Giá trị trị liệu sức khỏe của thiền - Thuyết luân hồi 3/ Phương pháp thu hút nguồn lực - 3 nguyên tắc để đầu...
Đạo Phật là gì?
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Quy y Tam bảo cho nhân viên Cty TLM tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2019.
Đừng để sự sầu khổ giết chết chúng ta
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân dịp trao tặng 800 phần quà cho người khiếm thị, ngày 10-09-2019.
Tầm quan trọng về pháp hành trong Phật giáo
Pháp thoại do Thầy Nhật từ giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 03-09-2019.
Xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2019.
Đạo làm vợ chồng theo tinh thần Phật dạy
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-09-2019.
Vượt khó bằng phước- Vượt khổ bằng trí tuệ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Lạc Việt, Tân Đài Bắc, Đài Loan, ngày 01-09-2019 #daophatngaynay #thichnhattu .
Suy ngẫm về đạo làm cha mẹ và đạo làm con
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Viện Hoằng pháp PGVN Đài Bắc, Đài Loan ngày 01-09-2019. #daophatngaynay #thichnhattu #daolamcon