CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2010

Primary tabs

Vấn đáp: Tôn giáo và giáo hội (03/07/2010)
Giảng tại Trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 03/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 5 (2010): Học rộng, hiểu nhiều
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/07/2010.
Bốn điều đắc nhân tâm (04/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 04/07/2010
Tứ đế: Nhân khổ đau và đường thoát khổ - Phần 01
Giảng tại chùa Hải Ấn - Nha Trang
Tứ đế: Nhân khổ đau và đường thoát khổ - Phần 02
Giảng tại chùa Hải Ấn - Nha Trang
Vấn đáp: Nói không với cạm bẫy (09/07/2010)
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010
Vấn đáp về hành thiền (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Cạm bẫy cuộc đời (09/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010.
Vấn đáp: Thực tập Tứ Niệm Xứ (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Bảy yếu tố tỉnh thức (11/07/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010
Vấn đáp: Phật giáo và kinh doanh (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Bát Đại Nhân Giác 6 (2010): Dâng tặng niềm vui
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010.
Vấn đáp: Doanh nhân và Thiền (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Gieo hạt giống phước (12/07/2010)
Giảng tại chùa Đức Viên - Đồng Nai, ngày 12/07/2010
Vấn đáp về tín ngưỡng (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Sùng Phúc - Hà Đông, ngày 30/07/2010
Vấn đáp: Cúng sao giải hạn (12/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ chùa Vi Phước - Cần Thơ, ngày 12/07/2010
Vấn đáp về tu hành (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Sùng Phúc - Hà Đông, ngày 30/07/2010
Trụ trì trong thời hiện đại (13/07/2010)
Giảng tại trường hạ Tổ đình Thiên Thai - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 13/07/2010

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.