CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 09 năm 2011

Primary tabs

Phật Học Ứng Dụng 1: Tổng quan Phật giáo ứng dụng (20/09/2011)
Giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, ngày 20/09/2011.
Kinh Thiện Sanh 4: Tình thân quyến (02/09/2011)
Giảng tại chùa Gio Linh, Quảng Trị, ngày 02/09/2011.
Phật Học Ứng Dụng 2: Đạo đức học phương tiện truyền thông (23/09/2011)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/09/2011.
Kinh Thiện Sanh 5: Quan hệ giữa chủ và thợ (02/09/2011)
Giảng tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị, ngày 02/09/2011.
Kinh Tập 25: Giá trị của Thiền từ bi (25/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/09/2011.
Cánh cửa bại vong 02: Đừng hủy hoại chính mình (04/09/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/09/2011
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay (25/09/2011) Thích Nhật Từ
Trả lời vấn đáp cùng bác sĩ Nguyễn Kim Hưng tại nhà hàng Hoa Khai, Q1, ngày 25/09/2011
Hướng trẻ vào đạo (11/09/2011)
Giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc 154 tại chùa Phổ Quang, ngày 11/09/2011.
Phật Học Ứng Dụng 3: Đạo đức học chính trị (27/09/2011)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/09/2011.
Thản nhiên trước tám ngọn gió đời (11/09/2011)
Giảng tại chùa Bửu Lâm, Tiền Giang, ngày 11/09/2011
Phật pháp cứu đời (17/09/2011)
Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 17/09/2011.

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...