CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại của thầy Nhật Từ tại Mỹ 2005 (23/6 - 9/7)

Phép lạ Giáo Hoá 1A (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Linh Sơn, Dickinson, 02-7-05
Phép lạ Giáo Hoá 1B (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Linh Sơn, Dickinson, 02-7-05
Chuyển hoá cảm xúc 3C - Vấn đáp (03/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05
Phép lạ làm lành C - Vấn đáp (09/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, 9-7-05
Phép lạ Tuệ Giác 2A (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Viên Thông, Houston, 02-7-05
Phép lạ Tuệ Giác 2B (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Viên Thông, Houston, 02-7-05
Chuyển hoá cảm xúc 3 (03/07/2005) - Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019