CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 7 năm 2007

Primary tabs

Phật giáo Việt Nam: Cơ duyên và phát triển (16/07/2007)
Trả lời phỏng vấn Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 16-07-07.
Nương tựa tâm linh (21/07/2007)
Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 21-07-07.
Duy Thức 7:  Loại hình ý thức (01/07/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 01-07-07.
Duy Thức 8: Bản chất nhãn thức (01/07/2007)
Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, ngày 01-07-07.
Trí tuệ và đời sống (07/07/2007)
Giảng tại Chùa Linh Sơn, 16 Ruthven Ave, Worcester, MA01606, Boston, ngày 07-07-07.
Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm (29/07/2007)
Giảng tại Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, CA. 92708, Santa Ana, ngày 29-07-07.
Bên kia cửa tử (11/07/2007)
Giảng tại Chùa Quang Minh, 4429 N Damen Ave, Chicago, ngày 11-07-07.
Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ xả (15/07/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 15-07-07.
Vượt qua chướng duyên (18/07/2007)
Giảng tại Chùa Liên Hoa, Las Vegas, ngày 18-07-07
Lập Nghiệp (22/07/2007)
Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 22-07-07
Phước Huệ song tu (26/07/2007)
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, 2625 72Nd Street East, Tacoma, WA. 98404. Tel: (253)-536-4996, ngày 26-07-07.
Lắng nghe và trị liệu (29/07/2007)
Giảng tại Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845, ngày 29-07-07
Tâm và hành vi (03/07/2007)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Huệ, 441, 25th Ave, First floor, Room # 1, San Francisco, ngày 03-07-07.
Ba tuệ giác lớn
Giảng tại Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845, ngày 29-07-07.
Quan Âm Diệu Thiện (08/07/2007)
Giảng tại Chùa Linh Quang, 821 Ridge Rd (563 HWY) Telford, PA18969, Pennsylvania, ngày 08-07-07.
Kết hôn với Phật pháp (08/07/2007)
Giảng tại Chùa Giác Lâm, 131 Nyack Ave, Lans Downe, PA19050, Pennsylvania, ngày 08-07-07

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...