CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Áp vong, Cầu siêu, Tái sinh và luân hồi (04/06/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Your rating: None Average: 2.8 (17 votes)
5.323 lượt nghe.
Bình luận

Comments

man Mobifone
Bài giảng này rất hay. Tất cả các bài giảng của Thầy Thích Nhật Từ đều rấy hay và ý nghĩa thực tế trong cuộc sống. Con rất thích.
30/06/2011 08:32:47 pm
man Mobifone
Bài giảng này rất hay. Tất cả các bài giảng của Thầy Thích Nhật Từ đều rất hay và ý nghĩa thực tế trong cuộc sống. Con rất thích.
30/06/2011 08:37:52 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019