CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Không thấy, không nghe và không nói

Ấn tống
Giảng tại chùa Phước Bình, Bordeaux, Pháp, ngày 08/07/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Your rating: None Average: 2.9 (18 votes)
5.625 lượt nghe.
Bình luận