CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Gặp gỡ báo chí giới thiệu về cuộc thi ảnh nghệ thuật "PHẬT GIÁO VỚI HÒA BÌNH"

Ấn tống
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
No votes yet
242 lượt nghe.
Bình luận