CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hai Mươi Bốn Tấm Gương Hiếu Thảo - 02. Tự Mình Nếm Thuốc

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2 (26 votes)
7.218 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

dongthanh85
Dù Cho Em Có Bao Lần Ác Hiểm, Phận Làm Anh Vẫn Chữ \\\"Nhẫn\\\" Vuông Tròn. Cha Hợp Sức Cùng Bày Mưu Tính Kế, Đạo Làm Con Hiếu Thuận Động Đất Trời ...
03/03/2010 01:41:52 pm
dongthanh85
Đạo Hiếu,Ân Sâu Mãi Tạc Lòng, Thân Này Đau Xót Xá Chi Đâu. Mong Sau Chữ \\\"Hiếu\\\"Này Luôn Gắng, Báo Đáp Công Người Dưỡng Dục Mang...
03/03/2010 01:44:49 pm