CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh của biển -Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Hạnh của biển
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004 theo chủ đề

Hạnh của biển - TT. Thích Nhật Từ

(Tu viện Chơn Không, Honolulu, 12-12-04)

92
Bạn: Không có. TB: 2.5 (24 votes)
3.588 lượt nghe.
Bình luận