CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoa đăng đêm Di Đà

Ấn tống
Album: 
Hương từ bi
Trình bày: 
Nhiều Ca Sĩ
Tác giả: 
Vũ Ngọc Toản
Category: 
Tân Nhạc
Bạn: Không có. TB: 3.2 (17 votes)
4.128 lượt nghe.
Bình luận