CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K09. Kinh A Di Đà

K09. Kinh A Di Đà
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2010
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
PDF: 
PDF icon k09-kinh_a_di_da_co_bia.pdf
Bình luận