CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K18. Nghi thức An vị Phật

K18. Nghi thức An vị Phật
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2011
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
PDF: 
PDF icon k18-nghi_thuc_an_vi_phat_chon_co_bia.pdf
Bình luận