CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K26. Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa

K26. Kinh Phật về Thiền và Chuyển hóa
Danh mục: 
Kinh
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2017
PDF: 
PDF icon k26._kinh_phat_ve_thien_va_chuyen_hoa_co_bia.pdf