CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ Khóa Tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ 24 (29-07-2018)- PHÁP MÔN MỘT CHỮ

áng ngày 29-07-2018 HT.Thích Thông Phương thuyết giảng "PHÁP MÔN MỘT CHỮ" cho các thiền sinh trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ - lần thứ 24 tại Chùa Giác Ngộ.

“Giữa nhịp sống vội vã nơi đô thành nhưng vẫn mang trong mình sự mong mỏi, tìm cầu về nơi tâm tĩnh lặng, một lòng chuyên tu hướng về Phật pháp thật là điều rất quý!”. Đó là lời khen tặng đầu tiên từ Hoà thượng gửi đến quý hành giả.

 

Hòa thượng nói rằng, sở dĩ cả một đời người chúng ta nặng mang nỗi khổ niềm đau không có ngày kết thúc bởi một nguyên nhân là dùng tâm vọng mà đối đãi. Khi chưa biết tu tập, ta phân biệt hai tâm “chân” và “vọng” nhưng thật ra chỉ có một chữ Tâm.

 

Nói cách khác, khoảng cách giữa mê và ngộ chỉ bằng một chữ tâm. Do những trần cảnh trong ngoài tác động mà tâm này biến thành hai dạng nêu trên.

 

Một vấn đề nữa được Hòa thượng đề cập: “Không được có ý của ta”. Khi tâm còn nhìn thấy hai mặt đối lập giữa ta và người tức hành giả chưa thấy đặng cội nguồn nhất tâm của chư Phật.

 

Trải qua tu học chúng ta đã thấy, trí tuệ sinh ra từ nơi tâm tĩnh lặng, trí tuệ vốn không ở ngoài tâm mà ở chỗ biết sáng suốt. Vì sự tường tận như thế nên người trí sẽ không cố tạo ra nhân duyên, cũng không làm theo sáu giác quan chi phối. Chỉ có trí tuệ mới chuyển hoá được đời sống mê lầm của chính mình và nhìn thấu được sự thật như Đức Phật đã nói.

 

Tu tập là một quá trình đưa hành giả trở về tâm nguyên gốc, giữ gìn tâm kiên định trước ngũ dục, sáu trần để dứt trừ những hư vọng và phiền não mà hậu quả của nó dẫn đến tội lỗi, lầm lạc, đánh mất nhân duyên giác ngộ. Nhận thức rõ tâm mình, Phật gọi là tự giác. Tự giác là bước đầu thành công trên con đường giải thoát.

 

Lời cuối cùng trước khi kết thúc khóa tu, Hoà thượng dựa vào những câu chuyện thật từ chư vị Tổ sư rút ra bài học cho các hành giả và hi vọng bài pháp thoại sẽ này tiếp thêm nguồn tri thức vào lộ trình đổi mới trong cách tu tập, ứng xử của hành giả. Tất cả mọi nỗ lực mà hành giả đạt được đều hướng về mục đích cuối cùng là tìm về tự tâm - nơi cái gốc của chính mình.

 

Kính mời xem livestream tại đây:

Facebook:

facebook.com/ChuaGiacNgo/videos/976917665828405/

Youtube:

youtu.be/CoAAhORdD8U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019