CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ

Sáng ngày 19-02-2023 (nhằm 29/01 Quý Mão), quý nam nữ Phật tử đã về đạo tràng chùa Giác Ngộ (Q10, TPHCM) tham dự Khoá tu Ngày An Lạc với sự quang lâm thuyết giảng từ TT. Thích Chánh Định - Trụ trì chùa Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

Với chủ đề “Đời bớt khổ đi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu”, Thượng tọa giảng sư đã nêu lên những nguyên nhân của khổ, đừng vì đau khổ của bản thân mà mang tâm tà ác đối xử với người khác. Cuộc sống sẽ đơn giản, hạnh phúc hơn khi chúng ta biết đủ ngay trong hiện tại.

Cuối thời pháp thoại, Thượng tọa gửi đến đại chúng bài hát vui mang tinh thần của pháp thoại tiếp thêm năng lượng cho một tuần sắp tới.

Tin: Thuý Nhi. Ảnh: Sơn Thái

Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận được:

Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ Khóa tu Ngày An Lạc chùa Giác Ngộ
Bình luận