CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ

Sáng ngày 12/03/2023, hơn 300 Phật tử đã vân tập về chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tham dự khoá tu Ngày An Lạc do Tăng đoàn tổ chức. Đây là khoá tu hàng tuần dành cho đối tượng cao niên, lão niên. Thông qua các thời khoá miên mật, khoá tu chính là cơ hội gieo mầm an lạc cho mỗi hành giả tham dự. Để từ đây, trong lòng mỗi người pháp tử của Thế Tôn thêm dày chắc niềm tin với Đạo, thêm ngưỡng vọng sự khai sáng và mở đường của Đức Bổn Sư Thích Ca.

Trong khuôn khổ khoá tu Ngày An Lạc, quý hành giả đã được nghe thời pháp thoại với chủ đề "Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ" do HT. Thích Tâm Đức thuyết giảng.

Với đề tài này, Hoà thượng giảng sư gợi lên hai đề mục chính xoay quanh tướng của thân và trí của tâm.

Nhắc lại Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy, Hoà thượng cho rằng từ ngày khi còn tại thế, Đức Phật đã di huấn với Tăng đoàn không nên xem trọng thân tướng giả tạm của Như Lai. Lời nhắc nhở đó chính là bài học lớn cho những người con Phật - không chấp ngã vào bên ngoài - quay vào bên trong soi rọi những giá trị hằng hữu hiện có.

Khi nương tựa được với chính mình, nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, trí tuệ sẽ từng bước khởi sinh, con đường chân lý sẽ dần hiện ra và nâng từng bước đi của mỗi hành giả.

Cũng với đề tài này, nhiều câu chuyện đối chiếu tương ứng được Hoà thượng đề cập. Qua đó, làm sâu sắc thêm bài học Phật giáo quan lớn lao - Trí tuệ là cái rốt ráo mà mỗi người có con Phật cần nên huân tập từ quá trình tu học của mình.

Ảnh: Ngộ Trí Thông, Quang Tròn

Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ Pháp thoại Đạo Phật - hình tướng và trí tuệ
Bình luận