CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc

Sáng ngày 06/12/2020, tại chùa Giác Ngộ, khóa tu Ngày an lạc đã diễn ra trong không khí thanh tịnh.

Hôm nay, hành giả tham dự khóa tu đã có phần thưa thớt hơn những lần trước vì tình hình dịch bệnh gần đây tại thành phố. Dịp này, TT. Thích Nhật Từ giảng cho quý Phật tử nghe về thiền, chủ yếu là cốt lõi thiền. Ấy là các tông chỉ, chủ trương từ Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lục tổ Huệ Năng là một vị Thiền sư nổi tiếng của Thiền tông Trung Hoa và thuộc đời thứ sáu. Dân Trung Hoa nói chung và những người yêu mến đạo Phật ở đất nước này đã tôn Thiền sư như là một vị Phật của họ.

Còn ở nước Đại Việt, vào thế kỷ thứ XIII, Vua Trần Nhân Tông đã có những đóng góp to lớn trong việc sáng lập Thiền phái Trúc Lâm cũng như tạo nên các thành tựu trong Phật giáo. Giống như dân tộc Hán, dân tộc Việt tôn Người lên làm Phật hoàng nhưng danh hiệu “Phật hoàng Trần Nhân Tông” chỉ có trong khoảng đầu thế kỷ XXI; trước đó, sử sách có lưu truyền rằng tên gọi của Người là “Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày viên tịch của Phật hoàng sắp tới (01/11 Canh Tý), Thượng tọa Trụ trì gửi tới quý Phật tử trực tiếp tham dự khóa tu lẫn những người quý mến đạo Phật từ các miền xa một bài giảng về cốt lõi thiền. Đó là 3 tông chỉ (vô trụ, vô tướng, vô niệm) của Đại sư Huệ Năng và chủ trương “cư trần lạc đạo” của Thiền sư Trần Nhân Tông. Sau khi đưa ví dụ thực tiễn, lý giải các hiện tượng, Thượng tọa đúc kết rằng nên học và tu theo Bát Chánh Đạo; đó là con đường trung đạo mà đức Phật đã tạo ra. Để rồi, cảnh sắc, tham ái, hoặc hình tướng, những ý nghĩ,... tất cả chỉ làm cho con người bận tâm giữa thích và không thích. “Rong ruổi cả một đời, con người không được gì hết!”.

Bên cạnh việc loại bỏ những điều khiến con người bị chấp dính, bị lôi cuốn, Thầy Nhật Từ khuyên mọi người nên thực tập thiền để buông xả và bình tâm.

Tham dự khóa tu tại chùa Giác Ngộ đã được 2 năm, PT. Diệu Hiền (Q.8) chia sẻ: “Ngày trước, được người quen giới thiệu, tôi cùng em gái và các chị em thân thuộc rủ nhau tham dự khóa tu này. Đến giờ, mỗi sáng chủ nhật, 4 người chúng tôi đều đi chung với nhau. Tới chùa, khi nghe được các bài giảng của những vị giảng sư mà chủ yếu là TT. Thích Nhật Từ, tôi thấy chúng rất hữu ích. Đặc biệt, môi trường tu tập ở chùa Giác Ngộ rất nghiêm túc. Vì thế, khóa tu an lạc nào tôi cũng quyết tham gia cho bằng được”.

 

Tin: Bảo Tiên

Ảnh: Ban Truyền thông Chùa Giác Ngộ

TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc TT. Nhật Từ giảng về “cốt lõi thiền của Lục tổ Huệ Năng và Phật hoàng Trần Nhân Tông” trong Ngày an lạc
Bình luận