CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019.

BỐN TƯ DUY ĐỂ HỖ TRỢ TU TẬP

 

Sáng ngày 11 - 08 - 2019 khoá tu Thiền Tứ Niệm Xứ được diễn ra qua thời pháp thoại với chủ đề: “Bốn tư duy để hỗ trợ tu tập” do Ni sư TN. Huệ Liên trực tiếp chia sẻ tại chùa Giác Ngộ. Nội dung của 4 tư duy này nhằm hỗ trợ, tiếp thêm tri thức về vũ trụ quan và nhân sinh quan trong quá trình tu tập dưới góc nhìn của chân lý đạo Phật. Đây là nền tảng cơ bản để nhận thức và giác ngộ.

 

Cốt lõi của đạo Phật được Thế Tôn hướng dẫn là chánh kinh Tứ Niệm Xứ và nếu tu tập chân chánh thì bước đầu quý hành giả đang đi theo con đường đúng đắn. Có 4 điều tư duy mà chúng ta cần phải nhìn thấy để làm cơ bản nhận thức: i) Thân người khó được; ii) Thế gian vô thường; iii) Nghiệp và nhân quả; iv) Luân hồi là khổ.

 

Bốn tư duy này đã trở thành nền tảng tu tập để chấn chỉnh bản thân. Chứng minh rõ ràng nếu trong sự tu tập không biết thân thể là đáng quý, thân này dễ mất thì không có khả năng để vận dụng tu hành thực tế; nếu không biết sự xoay chuyển của vòng luân hồi thay đổi và nhân quả nghiệp báo thì sự cầu mong giải thoát giác ngộ giác tha là điều không thể. Vì mọi sự tu tập hoàn thiện đúng đắn điều nằm trọn trong bốn điều tư duy này kính mong quý hành giả nên cẩn trọng lắng nghe và vận dụng tu tập.

 

Buổi chiều cùng ngày, chương trình Talkshow: "GƯƠNG SÁNG" khách mời là Doanh nhân Hà Huy Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Thắng Lợi và Công ty Mua bán doanh nghiệp MAS) hiện là tác giả của 2 cuốn sách nổi tiếng “Tình thương” và “Việt Nam, quốc gia của tình thương”. Từ góc độ là một người Phật tử thuần thành, doanh nhân Hà Huy Thanh đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hộ trì Tam Bảo và kinh nghiệm sống, truyền cảm hứng đến với quý hành giả và các bạn trẻ về sự thành đạt của riêng mình.

 

Tin: Liên Nhi; Ảnh: Ngộ Trí Thông, Ngộ Trí Thuận.

 Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019. Khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ, ngày 11-8-2019.
Bình luận