CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ: Khóa tu Thiền lần thứ 8

Thân cận bậc tri thức, lắng nghe pháp, khéo tác ý, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ đem vào thực hành sẽ hỗ trợ cho các thiền sinh vượt qua được phiền não, giảm bớt nỗi ưu phiền, thoát dần mọi khổ đau. Người tu học Phật nói chung và người tu thiền nói riêng cần phải đạt được cả hai thiền Chỉ lẫn thiền Quán mới đạt được mục tiêu giải quyết nỗi khổ niềm đau. Các bạn sẽ được hướng dẫn thực tập thiền Tứ niệm xứ nuôi lớn tỉnh thức, luôn sống trong chánh niệm để quân bình thân và tâm tại các khóa tu thiền ở chùa Giác Ngộ. Khóa tu Thiền Kỳ 8: Ngày10-09-2017 (20-07 Đinh Dậu) đã được diễn ra tại chùa Giác Ngộ. 
 

Mở đầu cho khóa thiền, các thiền sinh cùng Tăng đoàn tụng Kinh Bốn phép quán niệm  đây là bản kinh được TT. Thích Nhật Từ biên soạn thuần Việt hóa. Bản kinh giúp cho người đọc thực tập biết sống trong chánh niệm tỉnh thức, đoạn diệt ưu não khổ.  

Phần pháp thoại buổi sáng các thiền sinh đã được TT.Thích Bửu Hiền, Thành viên Ban TS,Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tỉnh Tiền Giang,Trụ trì chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật giáo tại Srilanka đã chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: ‘’Bốn phép đem lại sự chánh quả’’ Thiền trong Tạng Nikaya.  


Thông thường khi tu học cần phải có sự tiến bộ, người tu học luôn giống như người đi ngược dòng nước (ngược dòng tham ái), nên phải cố gắng chèo chống, còn nếu không sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Vì thế cần có sự tiến hóa trong con đường học tu Phật. Bốn pháp trong Kinh Tăng chi bộ mà đức Phật đã dạy đó là: (i) Thân cận bậc chân nhân, gần gũi các bậc thiện tri thức; (ii) Lắng nghe chánh pháp; (iii) Khéo tác ý trong thời nghe pháp; (iv) Thực hành pháp.

Đó là Bốn pháp sẽ giúp cho người tu ứng dụng và thực hành đầy đủ nghiêm mật đạt thánh quả Dự lưu (Tư-đà-hàm quả) cao quí nhất. Còn chúng ta còn khổ, Bốn chi phần này nếu miên mật tu tập, thân cận bậc tri thức, lắng nghe pháp, khéo tác ý, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ đem vào thực hành sẽ hỗ trợ cho các thiền sinh thành tựu cao nhất đó là Quả vị Nhập lưu (bắt đầu nhập vào dòng thánh).

Thiền ca mang đến những nhạc phẩm mà trong đó có những lời ca như những liều thuốc chữa lành tâm bệnh. Trước và sau phần pháp thoại là thời khóa thiền tọa, thiền hành do ĐĐ. Thích Ngộ Phương hướng dẫn.

Chương trình Pháp thoại buổi chiều, các thiền sinh được nghe bài pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ với chủ đề: ‘’40 đề mục thiền chỉ’.


Thiền Chỉ có chức năng tạo ra định thì thiền Quán có mục tiêu mở trí tuệ. Định làm cho con người điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lãnh hơn, chịu đựng hơn trên nền tảng thân đâu, tâm đó. Thiền Quán giúp cho con người hiểu biết một cách thấu đáo. Người thực tập thiền cần lưu ý một số điều như sau: 1) 3 yếu tố của thiền chỉ với 3 tiến trình- Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và 6 khái niệm. 2) 40 đề mục thiền chỉ được chia thành 7 nhóm: (i) 10 nhóm đề mục phổ quát; (ii) 10 đề mục tùy niệm được chia thành 3 nhóm; (iii) 10 đề mục bất tịnh (10 đề mục tử thi); (iv) 4 đề mục về tâm vô lượng; (v) Quán vật thực bất tịnh; (vi) Đề mục phân tích tứ đại; (vii) 4 đề mục về thiền vô sắc. 3) Tâm tánh và đối tượng thiền chỉ với 6 tính cách và những gợi ý để chọn đối tượng thiền Chỉ cho thích hợp: (i)Tâm tham; (ii) Tâm sân; (iii) Tâm si; (iv) Tánh tập; (v) Thiên nặng về niềm tin; (vi) Tánh giác.  

Ngoài việc phải thực tập đúng cách còn phải hiểu, phải nhớ và chọn đúng đối tượng thì người thực tập thiền Chỉ mới có kết quả nhanh và trị liệu tốt.

Với hai thời lý thuyết về thiền và những thời thực tập thiền tọa, thiền hành trong khóa tu. Hy vọng các thiền sinh nỗ lực thực tập hàng ngày để luôn sống trong chánh niệm đem đến sự quân bình cho bạn trong cuộc sống.

 Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Rất mong được gặp lại các hành giả vào Khóa tu thiền Kỳ 9: 08-10-2017(19-08 Đinh Dậu); Khóa tu ‘’Ngày An Lạc’’ Kỳ 28: 17-09-2017(27-07 Đinh Dậu); Khóa tu ‘’Tuổi trẻ Hướng Phật’’  Kỳ 17: 24-09-2017(05-08 Đinh Dậu) 

Bình luận

Video mới nhất

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay chiêm bái cây Bồ-đề Ananda (Ananda Bodhi Tree)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương ĐPNN chiêm bái Hương thất của đức Phật (Gandha Kuti) còn gọi là Chùa Phật
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara)
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan tháp Angulimala
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ.
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay thăm phế tích biệt thự của ông Cấp Cô Độc
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan công viên tưởng niệm Tiến sĩ Ambedkar
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...