CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bữa ăn sáng đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) tại chùa Giác Ngộ

Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và hành giả "Xuất gia gieo duyên" dùng bữa sáng trong khóa tu.

Mời quý vị xem ảnh (được chụp bởi: Ngộ Trí Thuận)

Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020