CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020

Mời quý vị xem chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và hành giả khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7), trưa ngày 15/09/2020.

Ảnh được chụp bởi: Ngộ Trí Thuận

Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm chánh niệm trưa ngày 15/09/2020
Bình luận