CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7)

Chiều 14/09/2020, các tu sinh của khóa tu "Xuất gia gieo duyên" đã có buổi lạy Phật đầu tiên.

Mời quý vị xem ảnh (được chụp bởi: Ngộ Trí Thuận)

Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020