CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành

Ngay sau bài thuyết pháp của HT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Đồng Thành đã có bài pháp thoại về “Tâm chói sáng” trong khóa tu “Xuất gia gieo duyên” (lần 7) tại chùa Giác Ngộ. Thượng tọa Đồng Thành nguyên là Trưởng Ban Hoằng pháp kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Định, Trụ trì chùa Thiên An.

Trước thời pháp thoại, Thượng tọa đảnh lễ khánh tuế chư Tôn Thiền đức chùa Giác Ngộ có thêm một tuổi hạ sau một mùa an cư. 

Thượng tọa cho rằng đối với đạo Phật, vấn đề nhận diện chuyển hóa tâm là vấn đề quan trọng nhất. Bởi lẽ, tâm của chúng ta luôn ở trạng thái lăng xăng. Một khi tâm chưa sáng, con người vẫn sống trong thế giới vô minh, bị bóng tối bao phủ dầu cho mắt sáng. Chỉ có nhận thức đúng và thực tập đúng, con người mới tự thắp nên ánh sáng, vượt ra khỏi bóng tối vô minh. 

Tu tập tâm không phải tìm cái bên ngoài mà quay về với cái đã có sẵn ở bên trong chúng ta. Xưa nay, con người luôn dùng tâm hoài nghi làm lớp vỏ bao bọc, chính nó đã tác động đến mọi nghĩ suy. Vì thế, tâm thanh tịnh bị chôn sâu ở một góc nào đó trong chính chúng ta. Cho nên, con người cần đánh thức tâm trong sáng dậy.

Giữa Kinh điển nguyên thủy và Đại thừa, vấn đề nhận diện với an trú tâm chói sáng không hề khác nhau. Tâm chói sáng được định nghĩa là một trạng thái an nhiên, tịch tĩnh mà sáng trong. Muốn trở về với sự an tịnh của tâm hồn, chúng ta nên dừng lại mọi sự đắm nhiễm của thế gian, dùng tâm tĩnh lặng nương vào Tam bảo, trau dồi tứ vô lượng thân và bắt đầu thực hành các thiền định để trở về với chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn. Khi xưa, đức Phật đã đề cập điều này trong Kinh Pháp cú.

Để thực hành hạnh tinh tấn, người tu tập cần: tránh xa những nghiệp chướng sâu dày trong cuộc đời; gần gũi với những tấm gương, những bậc tri thức có đạo hạnh; quán chiếu sự vô thường; thấy được lợi ích của sự tinh tấn; quán chiếu lộ trình tu tập tâm linh; quán chiếu về gia đình tâm linh; nghĩ đến công lao khó nhọc của thí chủ cúng dường. Ngoài ra, chúng ta cần thắp sáng ngọn đuốc của chánh niệm – dùng tâm để nhìn tâm. Chánh niệm được nuôi dưỡng ngay giây phút hiện tại, trong sự thực tập thiền định. 

Cuối bài thuyết giảng, Thượng tọa Đồng Thành giải đáp các khúc mắc mà hành giả tham dự khóa tu đặt ra. Sau đó, Thượng tọa cùng các hành giả hồi hướng, kết thúc buổi pháp thoại.

Tin: Bảo Tiên 
Ảnh: Ngộ Trí Thuận

Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành Hãy quay về "tâm chói sáng" - TT. Thích Đồng Thành
Bình luận

Video mới nhất

TT. Nhật Từ đọc diễn văn khai mạc tòa Tăng xá làm nơi cách ly điều trị Covid-19
TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc trong lễ khánh thành tòa Tăng xá chùa Quan Âm Đông Hải, nơi làm khu cách ly điều trị Covid-19, ngày 4/12/2021.
Phương pháp nghiên cứu định tính l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu định lượng l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
6 điều hòa thuận trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2021.
Bộ sách "Đạo đức Phật giáo" cho thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Trở về cát bụi: Quy luật của cuộc đời
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Sự sống và cái chết là nhân duyên
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Tìm hiểu và theo dấu chân Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online ngày 19/11/2021, tại chùa Giác Ngộ.