CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?"

Sáng ngày 15/09/2020, HT. Thích Bửu Chánh đã ban thời pháp thoại đến các hành giả trong khóa tu “Xuất gia gieo duyên” (lần 7) tại chùa Giác Ngộ. HT. Thích Bửu Chánh nguyên là Ủy Viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn.

Mở đầu, Hòa thượng hướng dẫn hành thiền và truyền 10 giới Sa-di cũng như 8 giới Bát quan trai đến các hành giả tham dự khóa tu.

Hòa thượng Bửu Chánh cho rằng "Xuất gia gieo duyên" là một khóa tu tạo cho mình hạnh phúc. Thế nên, Hòa thượng khuyên các giới tử cố gắng trì giới Ba-la-mật trong suốt 7 ngày khóa tu diễn ra. 

Trong bài pháp thoại, Thượng tọa đề cập đến 4 loại người tồn tại trên đời, từ 2 yếu tố hình thức xuất gia và tâm lý xuất gia. Mặc cho người ở hình thức nào, chỉ cần chúng ta chấp nhận và tạo cơ hội thì ai cũng có thể xuất gia. Ý nghĩa của việc xuất gia là loại bỏ các nghiệp trần và ý nghĩa của người xuất gia là mang lại những điều hay, điều tốt đến với nhiều người.

Với câu hỏi “Người xuất gia thừa kế những gì?”, Hòa thượng thuyết rằng có hai thừa kế: hoặc vật chất hoặc tinh thần. Thừa kế tu hành như Phật, thừa kế đạo quả như Phật - ấy là thừa kế tham. Ngày xưa, đức Phật đã truyền cho La-hầu-la bảy tài sản, đó là: tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Như vậy, người xuất gia thừa kế Pháp: Pháp học (Tam tạng kinh điển), Pháp hành (Thiền), Pháp thành (Đạo quả). Để thừa kế Pháp, hành giả cần thực hành Bát chánh đạo và Thiền tứ niệm xứ. 

Cuối cùng, Hòa thượng dẫn lời trong “Quy Sơn cảnh sách” của Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu để sách tấn, khích lệ các giới tử tham dự khóa tu phát tâm tinh tấn, tu hành cho đến ngày thành chánh quả.

 

Tin: Bảo Tiên
Ảnh: Ngọc Đông

HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?" HT. Thích Bửu Chánh: "Người xuất gia thừa kế những gì?"
Bình luận

Video mới nhất

TT. Nhật Từ đọc diễn văn khai mạc tòa Tăng xá làm nơi cách ly điều trị Covid-19
TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc trong lễ khánh thành tòa Tăng xá chùa Quan Âm Đông Hải, nơi làm khu cách ly điều trị Covid-19, ngày 4/12/2021.
Phương pháp nghiên cứu định tính l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu định lượng l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
6 điều hòa thuận trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2021.
Bộ sách "Đạo đức Phật giáo" cho thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Trở về cát bụi: Quy luật của cuộc đời
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Sự sống và cái chết là nhân duyên
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Tìm hiểu và theo dấu chân Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online ngày 19/11/2021, tại chùa Giác Ngộ.