CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên

Sáng ngày 18/09/2020, HT. Thích Tâm Trí đã ban thời pháp thoại đến các giới tử khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần 7 tại chùa Giác Ngộ. Hòa thượng hiện là Chánh Đại diện GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa.

Mở đầu bài pháp thoại, HT. Tâm Trí bàn về vấn đề xuất gia. Bằng cách dẫn từ cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa khi xuất gia, Hòa thượng nói đến cái khó của việc đi tu và phải có bản lĩnh, ý chí mới làm được điều ấy. Sau đó, Hòa thượng tán thán công đức xuất gia gieo duyên của các hành giả vì dám thay đổi hình tướng, gieo duyên với cửa chùa.

Vấn đề thứ hai, HT. Tâm Trí nói đến là “ngôi nhà phiền não” (phiền não gia). Ra khỏi nhà phiền não cũng là rời bỏ cái ngã trong mỗi người. Để làm được điều đó, chúng ta phải nuôi dưỡng hạt giống của sự hiểu biết (thức). “Loại bỏ những phiền não, vu vơ bất thường để quay về với tâm tính của mình” – Hòa thượng tha thiết. Điều này tương đồng với tư tưởng “vô vi” của Lão Trang khi dùng đạo để đạt vô vi.

Bắt nguồn từ thuyết duyên khởi trong Phật giáo, HT. Thích Tâm Trí bàn về việc có – mất của những phiền não. Tính trung hòa trong giáo lý nhà Phật giúp con người rút ngắn khoảng cách của các đối cực, từ đó loại bỏ dần sự cực đoan, để không phát sinh phiền não. Dẫu cho việc loại bỏ phiền não rất khó nhưng Hòa thượng mong rằng các hành giả đang ngồi trong chánh điện nói riêng lẫn người tu tập cố gắng thoát khỏi “ngôi nhà thế tục” này.

Sau cùng, Hòa thượng nói đến việc xuất tam giới gia: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cốt yếu của vấn đề cũng dẫn đến con đường từ bỏ phiền não trên bước đường tu học Phật pháp.

 

Tin: Bảo Tiên
Ảnh: Ngộ Trí Thuận

HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên HT. Thích tâm Trí chia sẻ pháp thoại trong khóa tu Xuất gia gieo duyên
Bình luận

Video mới nhất

TT. Nhật Từ đọc diễn văn khai mạc tòa Tăng xá làm nơi cách ly điều trị Covid-19
TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc trong lễ khánh thành tòa Tăng xá chùa Quan Âm Đông Hải, nơi làm khu cách ly điều trị Covid-19, ngày 4/12/2021.
Phương pháp nghiên cứu định tính l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu định lượng l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
6 điều hòa thuận trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2021.
Bộ sách "Đạo đức Phật giáo" cho thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Trở về cát bụi: Quy luật của cuộc đời
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Sự sống và cái chết là nhân duyên
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Tìm hiểu và theo dấu chân Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online ngày 19/11/2021, tại chùa Giác Ngộ.