CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ

Sáng ngày 17/09/2020, TT. Thích Nhật Từ ban thời pháp thoại đến hành giả khóa tu “Xuất gia gieo duyên” (lần 7) với chủ đề “Bảy thiện pháp”.

Đi theo hướng phân tích ứng dụng dựa vào Kinh ẩn dụ về thành trì, Thầy đưa ra những lời dạy về thành trì tâm trong đời sống hiện đại. Bài thuyết giảng sáng nay được trích từ Kinh A-hàm, thuộc “Đẳng Pháp Phẩm”.

Thiện pháp thứ nhất, người Phật tử phải có chánh tín, tức niềm tin vào Tam bảo, niềm tin vào nhân quả. Niềm tin ấy không phải là niềm tin mù quáng mà là niềm tin đúng. Dù là tôn giáo nào, hữu thần hay vô thần, tất cả đều cần có niềm tin. Đối với đạo Phật, ấy là niềm tin vào phẩm chất, tuệ giác của đức Phật. Bởi lẽ, Ngài có khả năng dẫn dắt chúng sanh ra khỏi khổ đau. Hơn thế nữa, đó còn là niềm tin vào Pháp, vào Tăng.

Thiện pháp thứ hai, đó là xấu hổ cá nhân. Con người biết xấu hổ trước những hạnh nghiệp xấu, ác. Đối với những hạnh, nghiệp bất thiện đã lỡ phạm thì quyết tâm từ bỏ. Đối với những điều xấu, ác, chưa phát sinh, quyết không phạm vào. 

Thiện pháp thứ ba là hổ thẹn lương tâm. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, mặt trái của truyền thông và tự do ngôn luận trên mạng xã hội đã khiến con người dễ phạm vào những điều không đúng. 

Nhưng vì tính chất số đông, nhiều người không nhận điều sai trái ấy. Là người Phật tử, phải nhận thức được điều sai, ác và hổ thẹn nếu lỡ phạm vào. Thầy Nhật Từ nhấn mạnh: “Những gì mà luật pháp không cho phép, bị xã hội lên án và chỉ trích thì chúng ta quyết không phạm vào”.

Thiện pháp thứ tư là tinh tấn. Tinh là chuyên cần không gián đoạn, tấn là tiến lên phía trước. Con đường tu tập là một hành trình dài. Người tu tập cần: siêng năng dứt sạch các điều bất thiện đã từng xảy ra; siêng năng tu tập các thiện pháp; bền chí, không bỏ cuộc với các lý tưởng cao quý; tu trong lúc làm các Phật sự, trong lúc làm việc thiện.

Thiện pháp thứ năm là học rộng, nghe nhiều (bác học, đa văn). Nỗ lực học những điều đáng học, ghi nhớ những điều đã học (chép những điều cần ghi chép, ấy là học có phương pháp). Người tu học cần thông cả văn lẫn nghĩa, quyết tâm học Phật mà không chán.

Thiện pháp thứ sáu là thực tập chánh niệm. Bất cứ mọi hoạt động, đều phải có chánh niệm. Nhớ được những điều cao quý trong Phật pháp để ứng dụng, ấy cũng là chánh niệm. Để rồi, tâm luôn thư thái chính là kết quả, là thước đo để kiểm chứng việc trải nghiệm chánh niệm đúng.

Cuối cùng, thiện pháp thứ bảy là trí tuệ. Chìa khóa để có được trí tuệ là học và trải nghiệm Tứ thánh đế. Có như vậy, con người mới đạt được tri kiến giải thoát, thành tựu quả vị giác ngộ.

Vào lúc 8g45 cùng ngày, lễ húy kỵ cố HT. Thích Thiện Huệ sẽ được diễn ra với sự tham dự của hơn 100 chư Tôn đức Tăng, Ni. 

 

Tin: Ngộ Trí Viên, Bảo Tiên
Ảnh: Ngộ Trí Thông

Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại ngày thứ 4: "Bảy thiện pháp" - TT. Thích Nhật Từ
Bình luận

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.