CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khởi Tín Luận 07: Bản chất của thức A-lại-da

Ấn tống
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Đại thừa khởi tín luận, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2015 220
Bạn: Không có. TB: 2.8 (39 votes)
8.594 lượt nghe.
Bình luận