CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn

Tab chính

Audio: 46
Mp3
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-01. Phẩm Tựa 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-02. Phẩm Thuần Đà 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-03. Phẩm Ai Thán 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-04. Phẩm Trường Thọ 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-05. Phẩm Kim Cang Thân 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-06. Phẩm Danh Tự Công Đức 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-07. Phẩm Tứ Tướng 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-08. Phẩm Tứ Y 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-09. Phẩm Tà Chánh 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-10. Phẩm Tứ Đế 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-11. Phẩm Tứ Đảo 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-12. Phẩm Như Lai Tánh 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-13. Phẩm Văn Tự 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-14. Phẩm Điếu Dụ 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-15. Phẩm Nguyệt Dụ 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-16. Phẩm Bồ Tát 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-17. Phẩm Đại Chúng Vấn 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-18. Phẩm Hiện Bịnh 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-19. Phẩm Thánh Hạnh A 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-19. Phẩm Thánh Hạnh B 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-20. Phẩm Phạm Hạnh A 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-20. Phẩm Phạm Hạnh B 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-20. Phẩm Phạm Hạnh C 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-20. Phẩm Phạm Hạnh D 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-21. Phẩm Anh Nhị Hạnh 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Quý Đức Vương Bồ Tát A 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Quý Đức Vương Bồ Tát B 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Quý Đức Vương Bồ Tát C 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Quý Đức Vương Bồ Tát D1 0
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bát Niết Bàn-22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Quý Đức Vương Bồ Tát D2 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát A 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát B 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát C 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát D 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát E 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát F 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát G 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát A 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát B 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát C 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát D 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-25. Phẩm Kiều Trần Như 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-26. Phẩm Di Giáo 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-27. Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-28. Phẩm Trà Tỳ 0
Kinh Đại Bát Niết Bàn-29. Phẩm Cúng Dường Xá Lợi 0

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.