CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Hiền Nhân

Tab chính

Videos

Kinh Đại Thừa - Kinh Hiền Nhân
Dịch Giả: HT. Thích Hành Trụ. Giọng đọc: Đức Uy