CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 002: Chuyển nghiệp phóng túng (15/08/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Kinh Pháp Cú giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú
Bạn: Không có. TB: 1.9 (31 votes)
10.257 lượt nghe.
Bình luận