CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 05: Chân dung người ngu (10/10/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010
Album: 
Kinh Pháp Cú giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú, Pháp thoại 2011
Bạn: Không có. TB: 3.1 (33 votes)
4.583 lượt nghe.
Bình luận