CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 06: Chân dung người trí (17/10/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Kinh Pháp Cú giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú
Bạn: Không có. TB: 3.2 (22 votes)
7.417 lượt nghe.
Bình luận