CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành xử và quan hệ A (Điều phước lành 5-6)(26/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Kinh Phước Đức giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Điềm Lành: Phước báo và an lành
Đạo tràng Trí Bảo, Chicago, ngày 26-7-08 813
Bạn: Không có. TB: 2.5 (28 votes)
8.057 lượt nghe.
Bình luận