CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 03: Ba Pháp

Tab chính

Audio: 16
Mp3
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 01. Phẩm Người Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 02. Phẩm người đóng xe
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 03. Phẩm Người
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 05. Phẩm Nhỏ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 06. Phẩm Các Bà-la-môn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 07. Phẩm Lớn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 08. Phẩm Ananda
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 09. Phẩm Sa-môn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 10. Phẩm Hạt Muối
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 11. Phẩm Chánh Giác
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 12. Phẩm đọa xứ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 13. Phẩm Kusinàra
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 15. Phẩm Cát Tường
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 16. Phẩm Lõa Thể

Videos

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng