CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ (Therigàthà)

Tab chính

Audio: 16
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 299. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 1: Tập Một Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 300. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 2: Tập Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 301. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 3: Tập Ba Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 302. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 4: Tập Bốn Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 303. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 5: Tập Năm Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 304. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 6: Tập Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 305. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 7: Tập Bảy Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 306. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 8: Tập Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 307. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 9: Tập Chín Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 308. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 10: Tập Mười Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 309. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 11: Tập Mười Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 310. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 12: Tập Mười Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 311. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 13: Tập Hai Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 312. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 14. Tập Ba Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 313. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 15. Tập Bốn Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 314. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 16. Đại phẩm

Videos

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).