CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 6 Chuyện tiền thân 3 (số 264-395)

Tab chính

hiển thị 45 - 88 trên tổng 132
Kinh Tiểu Bộ - 622. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
Kinh Tiểu Bộ - 623. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)
Kinh Tiểu Bộ - 624. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
Kinh Tiểu Bộ - 625. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
Kinh Tiểu Bộ - 626. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-312.Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ(Tiền thân Kassapamand
Kinh Tiểu Bộ - 627 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
Kinh Tiểu Bộ - 628. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumb
Kinh Tiểu Bộ - 629. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 630. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
Kinh Tiểu Bộ - 631. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)
Kinh Tiểu Bộ - 632. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
Kinh Tiểu Bộ - 633. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
Kinh Tiểu Bộ - 634. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
Kinh Tiểu Bộ - 635. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
Kinh Tiểu Bộ - 636. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
Kinh Tiểu Bộ - 637. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 638. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-324.Chuyện thầy tu mặc áo da(Tiền thân Cammasàtaka)
Kinh Tiểu Bộ - 639. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 640. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
Kinh Tiểu Bộ - 641. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)
Kinh Tiểu Bộ - 642. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
Kinh Tiểu Bộ - 643. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
Kinh Tiểu Bộ - 644. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavì
Kinh Tiểu Bộ - 645. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika
Kinh Tiểu Bộ - 646. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi
Kinh Tiểu Bộ - 647. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 648. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjo
Kinh Tiểu Bộ - 649. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
Kinh Tiểu Bộ - 650. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Bra
Kinh Tiểu Bộ - 651. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)
Kinh Tiểu Bộ - 652. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
Kinh Tiểu Bộ - 653. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
Kinh Tiểu Bộ - 654. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
Kinh Tiểu Bộ - 655. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
Kinh Tiểu Bộ - 656. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
Kinh Tiểu Bộ - 657. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
Kinh Tiểu Bộ - 658. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-344.Chuyện người ăn trộm xoài(Tiền thân Ambacora)
Kinh Tiểu Bộ - 659. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-345.Chuyện con rùa lười biếng(Tiền thân Gajakumbha)
Kinh Tiểu Bộ - 660. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
Kinh Tiểu Bộ - 661. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
Kinh Tiểu Bộ - 662. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
Kinh Tiểu Bộ - 663 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
Kinh Tiểu Bộ - 664. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-350.Chuyện vấn đề của chư thiên(Tiền thân Devatàpanh
Kinh Tiểu Bộ - 665. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-351.Chuyện vòng tai bằng ngọc(Tiền thân Manikundala)

Video mới nhất

Vấn đáp: Đạo đức kinh doanh- Phương pháp thu hút nguồn lực
Các câu hỏi về: 1/ Đạo đức kinh doanh theo triết lý đạo Phật 2/ Giá trị trị liệu sức khỏe của thiền - Thuyết luân hồi 3/ Phương pháp thu hút nguồn lực - 3 nguyên tắc để đầu...
Đạo Phật là gì?
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Quy y Tam bảo cho nhân viên Cty TLM tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2019.
Đừng để sự sầu khổ giết chết chúng ta
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân dịp trao tặng 800 phần quà cho người khiếm thị, ngày 10-09-2019.
Tầm quan trọng về pháp hành trong Phật giáo
Pháp thoại do Thầy Nhật từ giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 03-09-2019.
Xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2019.
Đạo làm vợ chồng theo tinh thần Phật dạy
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-09-2019.
Vượt khó bằng phước- Vượt khổ bằng trí tuệ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Lạc Việt, Tân Đài Bắc, Đài Loan, ngày 01-09-2019 #daophatngaynay #thichnhattu .
Suy ngẫm về đạo làm cha mẹ và đạo làm con
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Viện Hoằng pháp PGVN Đài Bắc, Đài Loan ngày 01-09-2019. #daophatngaynay #thichnhattu #daolamcon